14 tổ chức đảng và 85 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục Hậu cần bị kỷ luật

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 14 tổ chức đảng bằng các hình thức: khiển trách 11; cảnh cáo 3 trường hợp; thi hành kỷ luật đối với 85 đảng viên (trong đó có 38 đồng chí là cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 61; cảnh cáo 15; cách chức 8; khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 31-10 cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội đã kiểm tra 302 tổ chức đảng và 4.801 đảng viên; giám sát chuyên đề 233 tổ chức đảng và 3.521 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên tập trung vào việc chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; xây dựng và vận hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác quan trọng của cấp ủy các cấp,...

Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu có giải pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định và chế độ công tác trong hoạt động lãnh đạo, biện pháp tổ chức thực hiện của người chỉ huy, góp phần ổn định tình hình cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội đã chủ động nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thông qua nhiều kênh thông tin, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; qua kiểm tra kết luận 3 tổ chức đảng và 13 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã kiểm tra 95 tổ chức đảng trong việc thực hiện 3 nội dung: Thu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí; Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thi hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 67 tổ chức đảng và 202 đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội đã tiếp nhận và xử lý 3 đơn thư tố cáo đối với 4 đảng viên, kết luận: 4 đảng viên bị tố cáo có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 14 tổ chức đảng bằng các hình thức: khiển trách 11; cảnh cáo 3 trường hợp; thi hành kỷ luật đối với 85 đảng viên (trong đó có 38 đồng chí là cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 61; cảnh cáo 15; cách chức 8; khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Đẩy nhanh cải cách tiền lương

Đẩy nhanh cải cách tiền lương

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện phương án cải cách tiền lương khi được Trung ương thông qua.

Bút Sài Gòn

Bảo vệ khách hàng

- Một hãng bảo hiểm nhân thọ có tên tuổi ở xứ mình mới công bố báo cáo tài chính có nội dung “lạ”: chi trả 1.500 tỷ đồng cho khách hàng hủy bỏ hợp đồng. Nữa, tổng mức chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của hãng này cũng tăng vọt 45% so với cùng kỳ năm trước.

Tin buồn

TIN BUỒN

Quận ủy - UBND - UBMTTQVN quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN phường 3, quận Bình Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: