Bắt đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định mới

BHXH TPHCM tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi thuộc Bưu điện TPHCM bắt đầu từ ngày 1-7 đến ngày 25-7. Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, BHXH TPHCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong hai ngày 1 và 2-7.

Bắt đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định mới

Ngày 1-7, BHXH TPHCM thông báo về điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Theo Nghị định 75/2024 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, từ ngày 1-7, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2024 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh (trừ người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1-1-1995 mà thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong kỳ chi trả tháng 7-2024, BHXH TPHCM sẽ chi trả theo mức mới cho người hưởng. Riêng đối với người bắt đầu hưởng từ ngày 1-7, nếu lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng chưa được tính theo lương cơ sở mới sẽ được điều chỉnh và chi trả sau kỳ chi trả lương tháng 7 trong thời gian sớm nhất.

BHXH TPHCM tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi thuộc Bưu điện TPHCM bắt đầu từ ngày 1-7 đến ngày 25-7. Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, BHXH TPHCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong hai ngày 1 và 2-7.

Tin cùng chuyên mục