Bến Tre: Đánh giá tiềm năng tham gia thị trường carbon

Ngày 11-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết, vừa giao cho Sở TN-MT tỉnh chủ trì thực hiện, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá tiềm năng tỉnh Bến Tre tham gia thị trường carbon”, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2024 - 2026 được phân bổ hàng năm cho sở.

Bến Tre có diện tích dừa lớn nhất ở ĐBSCL, được xem là tiềm năng trong việc triển khai tín chỉ carbon
Bến Tre có diện tích dừa lớn nhất ở ĐBSCL, được xem là tiềm năng trong việc triển khai tín chỉ carbon

Theo đó, Sở TN-MT tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp với các ngành liên quan để đánh giá tiềm năng carbon trên địa bàn tỉnh nhằm xác định tiềm năng tín chỉ carbon, chuẩn bị cơ sở, điều kiện cho tỉnh Bến Tre tham gia thị trường carbon theo lộ trình của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17-11-2020.

z5337561303436_6a0809be890db3adeaa10f0bdd364a06.jpg

Trong thời gian từ năm 2024 – 2026, Sở TN-MT tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện một số nội dung như: đánh giá, xác định tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, xây dựng, năng lượng, chất thải; nghiên cứu, xây dựng tín chỉ carbon tỉnh Bến Tre trong các lĩnh vực, tập trung cho đối tượng cây dừa, rừng ngập mặn ven biển, năng lượng tái tạo, chăn nuôi; thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý, các cơ sở phát thải khí trên địa bàn tỉnh về tham gia thị trường carbon.

Hoạt động này nhằm triển khai Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Tin cùng chuyên mục