Bố trí cán bộ làm công tác dân tộc phải biết nói, viết và tập quán của đồng bào dân tộc

Sáng 26-6, UBND quận 11 (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận 11 lần thứ III - năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận 11 lần thứ III - năm 2024
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận 11 lần thứ III - năm 2024

Phát biểu tại đại hội, Phó ban Dân vận Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM Trần Xuân Điền biểu dương thành tích cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số quận 11 đạt được trong thời gian qua.

ac9806aaba05195b4014.jpg
Phó ban Dân vận Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM Trần Xuân Điền phát biểu

Đồng chí Trần Xuân Điền đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ… phải xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, cần chọn những cán bộ người dân tộc trẻ, có phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ...; bố trí cán bộ làm công tác dân tộc phải đáp ứng yêu cầu hiểu tiếng nói, chữ viết, tập quán của đồng bào dân tộc.

c7b4c2877e28dd768439.jpg
Quang cảnh đại hội

Phó trưởng Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM cũng đề nghị các đơn vị chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; chăm lo làm tốt chính sách dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số.

d571df7bdbd5788b21c4.jpg
Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM

Cùng với đó là nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong sinh viên, công nhân lao động ở khu nhà trọ; giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở, kiên quyết không để tạo “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự...

Quận 11 có 216.245 người, có 10 thành phần dân tộc thiểu số với 88.797 người (tỷ lệ 41,06 %). Trong đó dân tộc Hoa có 88.022 người (tỷ lệ 40,7 %); Khmer có 338 người và các dân tộc khác như Tày, Nùng, Mường, Chăm… có 437 người.

Đại hội thông qua quyết tâm thư trân trọng gửi tới Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 lời hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng hiệp thương 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ IV - năm 2024.

ca72340b9ca53ffb66b4.jpg
Dịp này, UBND TPHCM, Ban Dân tộc TPHCM, UBND quận 11 trao giấy khen biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc

Tin cùng chuyên mục