Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo TPHCM họp phiên trù bị

Hôm nay, 21-10, Đại hội đại biểu lần VIII Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với 182 đại biểu chính thức được triệu tập. 

Đồng chí Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, cho biết, 182 đại biểu đại diện cho hơn 1.200 hội viên đang công tác, sinh hoạt tại 33 liên chi hội, chi hội nhà báo cơ sở ở các cơ quan báo chí TPHCM và Trung ương trên địa bàn TPHCM. Đại hội làm việc trong 2 ngày. Ngày 21-10 diễn ra phiên trù bị và ngày 22-10 là phiên chính thức.

Đại hội tập trung thảo luận quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đại hội cũng quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu nhân sự Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VIII; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo TPHCM là tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp, có số lượng hội viên - nhà báo đông nhất cả nước. Trước thềm đại hội, phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Báo chí TPHCM trong giai đoạn mới.

Đồng chí khẳng định, báo chí TPHCM đã làm tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân. Đặc biệt, báo chí đã thể hiện rõ vai trò trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong đời sống xã hội, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM đánh giá rất cao đối với báo chí và đội ngũ những người làm báo đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức các phong trào xã hội - từ thiện, thu hút nguồn lực xã hội cùng các cấp chính quyền thực hiện các chính sách xã hội. Nhiều chương trình xã hội sau mặt báo tác động lớn đến xã hội. Tất cả đã khắc họa, tôn vinh hình ảnh của những nhà báo nhân văn, tận tâm phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, các cơ quan báo chí và công tác của Hội Nhà báo TPHCM cần thực hiện tinh thần của Chỉ thị 43. Trong đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí cũng kỳ vọng hoạt động của Hội Nhà báo TPHCM vừa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa đáp ứng nhu cầu của hội viên. Đó là cơ sở quan trọng cho sự phát triển và hiệu quả của hoạt động hội. 

Tin cùng chuyên mục