Đảm bảo thực thi quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) vừa có Công văn gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Đảm bảo thực thi quyền lợi người tiêu dùng

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông báo về việc từ ngày 1-7, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Nghị định số 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có hiệu lực thi hành.

Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu các quy định trên để đảm bảo thực thi đúng và có hiệu quả các quy định của pháp luật.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuân thủ và yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh tuân thủ các mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 55/2024/NĐ-CP như: đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; thông báo về việc bổ sung hồ sơ; thông báo về việc hoàn thành đăng ký; thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký; báo cáo tình hình kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Tin cùng chuyên mục