Đề nghị Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A

Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngày 27-9, Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Y tế cho biết, để phòng chống dịch Covid-19 trong hơn 3 năm qua, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch, trong đó, có quy định nhiều biện pháp đặc thù chưa có tiền lệ nên khi chuyển nhóm sẽ kéo theo việc phải điều chỉnh đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch đang được áp dụng.

Theo Bộ Y tế, cùng với việc công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc nhóm B theo quy định của pháp luật thì trường hợp người mắc Covid-19 đang điều trị trước ngày quyết định này có hiệu lực sẽ được tiếp tục áp dụng thanh toán theo quy định tại Nghị quyết số 80/2023/QH13 ngày 9-1-2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế cũng cho hay, để đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách, các biện pháp phòng chống dịch khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Chính phủ được xây dựng và ban hành liên quan đến việc thực hiện chuyển nhóm và công bố hết dịch phải có hiệu lực trong cùng thời điểm, Bộ Y tế đã có Tờ trình 1248/Ttr-BYT gửi Chính phủ về việc ban hành nghị quyết của Chính phủ bãi bỏ một số nghị quyết phòng chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành.

Tin cùng chuyên mục