Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn xe

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 06 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới đối với đường bộ cao tốc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2024.

Theo đó, đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy (2 làn xe cho mỗi chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục, trừ các vị trí qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150m trở lên; cầu có trụ cao từ 50m trở lên; hầm; có bố trí làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc...

Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm: trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến; trạm dừng nghỉ; hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; hàng rào bảo vệ.

Cam Lo La Son.jpg
Các dự án đường cao tốc 2 làn xe sẽ được nâng cấp lên tối thiểu 4 làn xe

Về tốc độ thiết kế, quy chuẩn mới quy định, đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp: 120km/giờ; 100km/giờ; 80km/giờ. Đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, cho phép áp dụng tốc độ thiết kế 60km/giờ.

Về quy định chuyển tiếp, Thông tư 06 quy định, các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các tuyến đường cao tốc có tốc độ thiết kế từ 80km/giờ trở xuống đang khai thác trước ngày thông tư này có hiệu lực, khi đầu tư nâng cấp, mở rộng thì cho phép áp dụng các yếu tố kỹ thuật cho dự án đã được phê duyệt trước ngày thông tư này có hiệu lực.

Tin cùng chuyên mục