Giảm thủ tục, giấy tờ trong cấp phép hành nghề khám chữa bệnh

Chiều 9-4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30-12-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ 1-1-2024.

Giảm thủ tục, giấy tờ trong cấp phép hành nghề khám chữa bệnh

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP có một số quy định mới về cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hành nghề; hướng dẫn thực hành trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề và đăng ký hành nghề trong khám bệnh, chữa bệnh…

Trong đó, đối với quy định về thực hành trong khám bệnh, chữa bệnh đã có thay đổi về rút ngắn thời gian thực hành đối với bác sĩ từ 18 tháng xuống còn 12 tháng; điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y rút ngắn thời gian thực hành từ 9-12 tháng xuống còn 6-9 tháng.

11.webp
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị

Đối với hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đã được giảm bớt và đơn giản hóa, trong đó đã bỏ phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ, thay thế lý lịch cá nhân bằng sơ yếu lý lịch tự thuật, không bắt buộc xác nhận của UBND cấp xã trong sơ yếu lý lịch.

Về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề được thực hiện từ 1-1-2027 đối với bác sĩ và từ 1-1-2028 đối với y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Trong giai đoạn từ khi luật có hiệu lực đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề, đối tượng thuộc diện cấp giấy phép hành nghề sẽ được cấp phép mà không phải qua kiểm tra đánh giá năng lực.

66.jpg.jpeg
Sẽ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh đối với bác sĩ từ ngày 1-1-2027

Đặc biệt, theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ không phụ thuộc vào cấp hành chính mà hoàn toàn căn cứ vào năng lực chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, như: Năng lực hỗ trợ kỹ thuật, năng lực đào tạo thực hành và năng lực nghiên cứu khoa học.

Để triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cùng các thông tư hướng dẫn, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các sở y tế nghiên cứu kỹ và khẩn trương triển khai các quy định chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động y tế tư nhân, khẩn trương lên kế hoạch triển khai xếp cấp chuyên môn kỹ thuật để thực hiện xong trước ngày 1-1-2025.

Tin cùng chuyên mục