Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Buổi lễ giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra tại hội trường José Antonio Portuondo ở thủ đô La Habana của Cuba.

Theo TTXVN, trước đó cuốn sách cũng được giới thiệu cho cán bộ lãnh đạo các ban và cơ quan tham mưu Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

vna-potal-gioi-thieu-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-1708156193-8535-7695.jpg
Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Võ Văn Bé tặng Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Rogelio Polanco Fuentes cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Việt Nam, thu hút sự quan tâm chú ý của độc giả Cuba. Nhiều người tham dự buổi giới thiệu sách cho rằng những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là tài liệu tham khảo quý báu đối với Cuba, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen.

Nhiều độc giả nán lại sau buổi lễ để quét mã QR tải các phiên bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp của cuốn sách, đồng thời trao đổi sôi nổi về quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện qua các bài viết, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa và trường phái ngoại giao cây tre của Việt Nam…

Tin cùng chuyên mục