Hôm nay, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 34

Hôm nay 29-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 34. 

Hội nghị sẽ thảo luận về 7 nội dung, trong đó có báo cáo tổng kết thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện 19 nội dung theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện giám sát, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2019.

Cùng với đó, hội nghị xem xét báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận 21-KL/TW (năm 2017) của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 (giai đoạn 2018-2020) và báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; về tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng thời xem xét báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày. 

Tin cùng chuyên mục