Huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đề nghị nhà báo cần có văn bản khi gặp lãnh đạo

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Nguyễn Ngọc Nhi vừa ký văn bản gửi các phòng, ban, xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

Ngoài một số nội dung giao các đơn vị thực hiện nghiêm, đúng và đầy đủ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Đáng chú ý, UBND huyện Bảo Lâm đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên khi gặp gỡ lãnh đạo UBND huyện để trao đổi thông tin (kể cả ngoài giờ) cần có văn bản và đăng ký theo quy định (kèm theo giấy tờ liên quan theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Văn bản của UBND huyện Bảo Lâm được ban hành sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí. Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên khi gặp gỡ lãnh đạo UBND tỉnh để trao đổi thông tin (kể cả ngoài giờ) cần có văn bản và đăng ký theo quy định (kèm theo giấy tờ liên quan theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đề nghị nhà báo cần có văn bản khi gặp lãnh đạo ảnh 1 Văn bản của UBND huyện Bảo Lâm về việc tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí
Theo một số nhà báo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, quá trình tác nghiệp những vấn đề liên quan tại huyện Bảo Lâm như lĩnh vực đất đai, nhất là liên quan đến tình trạng phân lô, san gạt, cải tạo mặt bằng luôn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các thông tin chính thống từ phía chính quyền địa phương. 

“Ngày 24-11-2021, chúng tôi đăng ký làm việc bằng văn bản tại UBND huyện Bảo Lâm đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện san gạt, cải tạo mặt bằng và các khu vực phân lô tách thửa nhưng đến nay UBND huyện Bảo Lâm vẫn chưa có bất cứ thông tin phản hồi nào”, nhà báo Nguyễn Dũng, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Theo quy định của Luật Báo chí 2016, nhà báo được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường.

Tin cùng chuyên mục