Lâm Đồng cần hỗ trợ cho hơn 3.415 hộ nghèo, cận nghèo

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn.

Với kế hoạch triển khai, trên cơ sở hộ nghèo, cận nghèo đầu năm 2023, toàn tỉnh Lâm Đồng vận động hỗ trợ cho ít nhất 3.415 hộ, với kinh phí hỗ trợ khoảng 68,3 tỷ đồng.

Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần được hỗ trợ để giảm nghèo. Ảnh: Đ.K

Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần được hỗ trợ để giảm nghèo. Ảnh: Đ.K

Chương trình sẽ hỗ người người nghèo bằng cách tạo sinh kế ổn định cho người dân, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn, thiếu kiến thức kinh doanh…

Tỉnh Lâm Đồng cũng giao chỉ tiêu cho các đơn vị, sở ngành mức vận động tương ứng như: Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vận động hỗ trợ 20 hộ (số tiền 20 triệu đồng/hộ/năm), đồng thời hỗ trợ 10 đối tượng bảo trợ xã hội mức 500.000 đồng/người/tháng; khối các sở ngành kinh tế kỹ thuật vận động hỗ trợ tối thiểu 10 hộ (số tiền 20 triệu đồng/hộ/năm); khối sở ngành văn hoá tối thiểu 5 hộ (số tiền 20 triệu đồng/hộ/năm); các doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại trên địa bàn vận động tối thiểu 200 triệu đồng; vận động từ nguồn xã hội hoá thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc khoảng 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo (số tiền 20 triệu đồng/hộ/năm)…

Hiện tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh Lâm Đồng còn 5,34%, tương ứng 18.237 hộ. Trong số này, có 1.204 hộ nghèo và 1.142 hộ cận nghèo không có khả năng lao động. Tỉnh Lâm Đồng cũng đặt chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều trong năm 2023 từ 1 – 1,5% (tương ứng từ 3.400 – 5.100 hộ).

Tin cùng chuyên mục