Miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 6-5, Văn phòng Chính phủ có văn bản 203/TB-VPCP thông báo kết luận phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trước ngày 10-5, bảo đảm hoạt động mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu kinh nghiệm của Bộ Công an về triển khai Đề án 06, xây dựng đề án chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm kết nối với Đề án 06 trong nửa đầu năm 2024 (trước ngày 30-6); tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại; kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (Hệ thống EMC).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 7 tỉnh, thành: An Giang, Cần Thơ, Đắk Nông, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh và TPHCM khẩn trương trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết về miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành trong tháng 5.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông, điện lực xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động.

Thủ tướng giao Bộ TT-TT triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bảo đảm chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng ít nhất 5 bậc; chỉ số an toàn an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh viễn thông quốc tế thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu.

Bộ TT-TT sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 về Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030.

Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID và nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định pháp lý liên quan; tập trung triển khai hiệu quả việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế trước khi triển khai nhân rộng. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia…

Tin cùng chuyên mục