Mở các trại sáng tác lý luận phê bình và kịch bản văn học năm 2024

Bộ VH-TT-DL vừa thông tin về việc tổ chức, lựa chọn các tác giả tham gia 2 trại sáng tác gồm: Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học và Trại sáng tác cho các tác giả viết kịch bản văn học trong năm 2024.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 2 trại sáng tác nêu trên.

Thời gian tổ chức Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học dự kiến vào quý 2 năm nay tại Khánh Hòa và Trại sáng tác cho các tác giả viết kịch bản văn học trong năm 2024 dự kiến vào quý 3 tại Lâm Đồng.

Thông qua các trại sáng tác, văn nghệ sĩ sẽ có thêm kiến thức về các chuyên ngành văn học nghệ thuật, thực hiện tốt hơn chức năng thẩm định, đánh giá tác phẩm, tác giả...

Tin cùng chuyên mục