Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hóc Môn (TPHCM)

UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hóc Môn.

Theo đó, kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024 của huyện Hóc Môn gồm đất nông nghiệp hơn 4.860ha; đất phi nông nghiệp trên 6.055ha. Năm 2024, huyện Hóc Môn sẽ thu hồi gần 230ha đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp là 5,2ha. Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, năm 2024, huyện Hóc Môn sẽ chuyển hơn 152ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; hơn 79ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp và 1,56ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất nhà ở.

UBND TPHCM giao Sở TN-MT, UBND huyện Hóc Môn có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Tin cùng chuyên mục