Rà soát, điều chỉnh quy mô, tần suất tổ chức lễ hội tránh phô trương

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn.

Theo đó, bộ đề nghị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Bộ VH-TT-DL cũng nêu rõ, đối với một số lễ hội như: Chùa Hương, Đền Sóc (Hà Nội), Đền Trần (Nam Định), Vía Bà (Tây Ninh), Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang)… cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án và tổ chức lễ hội năm 2024 đảm bảo an toàn trật tự xã hội, văn minh, hiệu quả.

Cùng đó, các địa phương cần thực hiện và quản lý chặt chẽ thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn theo thẩm quyền… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

Tin cùng chuyên mục