Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội

Chiều 31-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và chúc tết cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật (VHNT) quân đội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, chiều 31-1. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, chiều 31-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau khi thăm phòng truyền thống, trường quay, các phòng chức năng và khu ở của học viên, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng với sự phát triển của Trường Đại học VHNT quân đội cả về tầm vóc, quy mô, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế là trường nghệ thuật hàng đầu của quân đội, có uy tín lớn của đất nước; đạt nhiều kết quả về công tác nghiên cứu khoa học, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong phát triển văn hóa nghệ thuật của quân đội và đất nước.

Nhà trường đã tham gia xây dựng, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội.

Nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ, diễn viên của nhà trường đã thành danh, đạt nhiều giải cao tại các liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc và ở nước ngoài; có tác phẩm đoạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, Giải thưởng Hồ Chí Minh…

0936d7ed7823d27d8b32-9860.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu với cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học VHNT quân đội.Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Chính phủ nhận định trong giai đoạn phát triển mới, đất nước ta có những thời cơ, vận hội nhưng cũng phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức; lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống cũng đứng trước nhiều thách thức.

Từ đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Trường Đại học VHNT quân đội quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về văn hóa, khơi dậy, phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm, sứ mệnh của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, giảng viên, học viên, đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới; tích cực tham gia nghiên cứu, làm sáng tỏ những định hướng lớn. Đồng thời phát triển, bổ sung, làm phong phú, sâu sắc hơn nữa những nội dung về phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thực tiễn.

Cùng với đó, nhà trường xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật và văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài...

ed42d4047acad09489db-6386.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi học thu thanh của giảng viên, sinh viên Trường Đại học VHNT quân đội. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng ta tự hào về truyền thống và các giá trị văn hóa Việt Nam; có nghĩa vụ, trách nhiệm, vinh dự cùng nhau gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc bền vững, phù hợp xu thế của thời đại".

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Trường Đại học VHNT quân đội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu có kết quả năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, góp phần phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục