TP Thủ Đức thành lập thêm 2 trung tâm

Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thành lập Phòng Giao thông Công chính và Trung tâm Hành chính công thuộc UBND TP Thủ Đức.

Ngày 10-11, HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng trình bày tờ trình về thành lập Phòng Giao thông Công chính và Trung tâm Hành chính công thuộc UBND TP Thủ Đức. Cạnh đó, trình bày tờ trình về tổ chức lại và đổi tên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 2 tờ trình này.

Các đại biểu thông qua các tờ trình
Các đại biểu thông qua các tờ trình

Theo đó, Trung tâm Hành chính công TP Thủ Đức thực hiện tiếp nhận đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Thủ Đức, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thủ Đức.

Trung tâm hoạt động trên nguyên tắc: Là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị bố trí công chức đến thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức. Cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm đảm bảo tinh gọn, không làm phát sinh tăng tổng biên chế của UBND TP Thủ Đức.

Phòng Giao thông công chính TP Thủ Đức thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND TP Thủ Đức quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng giao thông (giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, cầu, hầm, đường thủy nội địa và các công trình khác phục vụ giao thông vận tải); hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và các công trình tiện ích hạ tầng kỹ thuật khác); hạ tầng thủy lợi (công trình thủy lợi và đê điều); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND TP Thủ Đức và theo quy định của pháp luật.

TP Thủ Đức tổ chức lại: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế thành Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Khoa học và Công nghệ thành Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin. Phòng Quản lý đô thị thành Phòng Quy hoạch - Xây dựng.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp, đồng thời gợi mở nhiều nội dung để các đại biểu thảo luận. Trong đó, đồng chí yêu cầu HĐND TP Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch giám sát việc vận hành tổ chức bộ máy mới của chính quyền TP Thủ Đức. Điển hình là việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ (các thủ tục hành chính) từ các cơ quan, phòng ban chuyên môn về Trung tâm Hành chính công thành phố; kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn tại TP Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại kỳ họp

Cùng với đó, tiếp tục giám sát chính quyền các cấp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Triển khai chương trình giám sát năm 2024 và quan tâm, tập trung định hướng cho các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND TP Thủ Đức đề ra chương trình giám sát.

Nhấn mạnh Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định, Nghị quyết 98 không phải là “đũa thần”, tuy nhiên với việc hoàn thiện đầy đủ tổ chức bộ máy chính quyền hôm nay, đồng chí yêu cầu từng phòng, ban chuyên môn phải bắt tay làm ngay, làm có kết quả với tinh thần trách nhiệm và hành động cao nhất.

“Mỗi cán bộ, công chức phải luôn suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi, tận dụng tối đa những lợi thế cơ chế mới mà nghị quyết mang lại. Qua đó phát huy cao nhất tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất quán tư tưởng “không có ý tưởng thì không có sản phẩm trong tay”, cùng nhau nhìn vào mục tiêu chung là xây dựng TP Thủ Đức trở thành “Đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững”, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục