Trên đôi cánh mùa xuân

Trên đôi cánh mùa xuân

Trên dòng chảy thời gian, Xuân Tân Mão ghi một dấu ấn đậm nét. Đó là sự kiện trọng đại của đất nước đứng ngay tháng đầu, năm đầu của thập niên thứ 2 thế kỷ 21: Đại hội Đảng toàn quốc long trọng diễn ra tại thủ đô Hà Nội còn tươi rói những công trình mang dáng rồng bay Thăng Long - Hà Nội ngàn năm.

Trên đôi cánh mùa xuân ảnh 1

Ảnh: K.C

Đất nước đang bay trên đôi cánh mùa xuân đầy kỳ vọng từ nghị quyết lịch sử có ý nghĩa chính trị, xã hội vô cùng quan trọng đối với Đảng và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới. Đại hội đã thông qua chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 10 năm tới với mục tiêu chiến lược và khâu đột phá: Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương... độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên... trong bối cảnh phát triển và hội nhập toàn cầu.

Lịch sử lật sang một trang mới với những dự báo mang tính thời đại: Một thập niên hòa bình, khoa học phát triển vũ bão, trình độ dân chủ được nâng lên một bình diện mới.

Còn nhớ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III cách đây 50 mùa xuân, nhà thơ Tố Hữu viết “Đời ta gương vỡ lại lành/Cây khô cây lại đâm cành nở hoa”. Ấy là khi đất nước ta vừa ra khỏi cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp. Cả mùa lúa của miền Bắc không đủ xây dựng nhà máy Trung quy mô do Liên Xô (cũ) giúp đỡ. Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu vào hạng nhất thế giới.

Thế nhưng niềm tin để dân tộc ta cất cánh hoàn toàn có cơ sở như nhà thơ khẳng định:

Trời không có thiên thần
Đất không có thánh nhân
Chỉ có nhân dân là thần thánh
Và có Đảng làm nên sức mạnh
Cho ta đôi cánh
Bay tận chân trời...

Tin vào sức mạnh của quần chúng và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, ta đã làm nên những mùa xuân kỳ vĩ: quét sạch quân thù ra khỏi đất nước và bước vào cuộc xây dựng mới bền bỉ, phi thường.

Đến hôm nay mùa xuân Tân Mão đang cho ta đôi cánh vút lên những tầng cao mơ ước mà hiện thực rõ ràng như ta có thể cầm nắm được tương lai và làm chủ được vận mệnh của mình. Tiềm lực của mùa xuân nằm ngay trong nội lực của chúng ta.

TPHCM với những tiềm lực mới đang mở ra một diện mạo đa dạng và sôi động từng ngày, xứng đáng là một trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước, khơi nguồn của sự năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới đi lên của đất nước. Thành phố vì cả nước, cùng cả nước đang gánh những trọng trách lớn lao trong nền kinh tế quốc dân. Nhờ có sự đoàn kết toàn dân và đột phá trên nhiều lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng và chăm lo đời sống của nhân dân, mà thành phố đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, tạo đà cho những năm tiếp theo dưới ánh sáng nghị quyết mới của Đại hội Đảng lần thứ XI... Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thành phố cũng đạt những kết quả khả quan, làm chuyển biến nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh”.

Trên bước đường đổi mới, thành phố đã giải quyết tốt giữa tăng trưởng kinh tế kết hợp với tiến bộ và công bằng xã hội.

Mùa xuân mới đang về trong niềm vui của cả nước chào đón thành công Đại hội Đảng - bệ phóng cho ta bay trên đôi cánh mùa xuân đầy kỳ vọng tới tương lai.

LAM GIANG