Văn phòng UBND TPHCM điện tử hóa công tác tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ

Chiều 11-1, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2023 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến dự.

z5061592621297-71f89c46b73a14a7620c8c89850519f3-3198.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của Văn phòng UBND TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi biểu dương những nỗ lực, kết quả hoạt động của Văn phòng UBND TPHCM trong năm 2023. Đồng chí nhận xét, Văn phòng UBND TPHCM đã làm tốt công tác tham mưu phục vụ công tác của UBND, Chủ tịch UBND TPHCM; cũng như có nhiều điểm mới trong tổ chức và hoạt động, công tác tham mưu chặt chẽ, bài bản hơn.

Năm 2024, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu Văn phòng UBND TPHCM tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu. Trong đó, nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, rà soát tham mưu những quyết định đảm bảo thẩm quyền, trình tự hồ sơ thủ tục và tiến độ. Quá trình tham mưu phải xác định trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo công việc không sót, không trễ, nhất là những việc lớn của Chính phủ, Thành ủy, HĐND và của người dân TPHCM.

z5061592598731-3bc784b3eccffa04d3cb7929d76a54af-6073.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong nội bộ cơ quan Văn phòng UBND TPHCM cũng như phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu UBND, Thường trực UBND TPHCM. Cùng với đó, tập trung hơn nữa công tác cải cách hành chính nói chung và việc xây dựng văn phòng số, văn phòng điện tử nói riêng.

Đồng chí lưu ý Văn phòng UBND TPHCM phải xác định là cơ quan cấp sở đi đầu trong xây dựng chính quyền số. Trong đó, rà soát lại các nội dung, hoàn thiện quy trình, triển khai, tập huấn và giám sát thực hiện chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND TPHCM tăng cường nền nếp, chất lượng sinh hoạt Đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết của toàn văn phòng. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước làm thước đo. Đồng thời, quan tâm đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người có thu nhập thấp.

Dịp này, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho tập thể Văn phòng UBND TPHCM và 1 cá nhân; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao của Bộ Ngoại giao cho 2 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho 54 cá nhân.

Năm 2023, Văn phòng UBND TPHCM tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM trên tất cả các lĩnh vực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Tổ Công tác của Chủ tịch UBND TPHCM tiếp tục phát huy hiệu quả, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TP giao các đơn vị, có biện pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

Năm 2024, Văn phòng UBND TPHCM tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tinh thần thần “Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”; chủ đề năm: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Cùng với đó, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành tại văn phòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị.

Tin cùng chuyên mục