10% nước thải y tế chưa được thu gom xử lý

Theo Bộ TN-MT, năm 2020, cả nước có gần 50.000 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có 248 bệnh viện tư nhân và 21.048 phòng khám tư nhân. Khối lượng nước thải y tế trung bình rất lớn, nhưng vẫn còn khoảng 10% chưa được thu gom, xử lý triệt để. 

Đến hết năm 2017, cả nước có 478/543 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế hoạt động tốt (chiếm 88%); 54/543 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế không hoạt động tốt hoặc không hoạt động (chiếm 9,9%); 11/543 bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc đang xây dựng (chiếm 2%).

Tin cùng chuyên mục