Bà Rịa – Vũng Tàu: Tái lập huyện Long Đất sau hơn 20 năm chia tách

Sáng 25-6, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Làng chài Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Làng chài Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất. Huyện Long Đất có diện tích tự nhiên: 267,42km2, quy mô dân số hơn 241.000 người. Nguyên nhân sáp nhập là diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đảm bảo nên phải thực hiện việc sắp xếp, thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đó, ngày 9-12-2003, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2003/NĐ-CP chia huyện Long Đất thành 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Sáp nhập xã Lộc An vào xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) và lấy tên là xã Phước Hội, huyện Long Đất. Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) vào thị trấn Phước Hải và lấy tên là thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất. Sáp nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thuộc huyện Long Điền thành xã Tam An, huyện Long Đất. Sau sáp nhập, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 4 thị trấn.

Tại TP Bà Rịa, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung, lấy tên là phường Phước Trung. Sau khi nhập, TP Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính cấp xã (3 xã và 7 phường).

Như vậy, sau khi được sáp nhập, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, 77 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 1 huyện và 5 xã).

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thông qua nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục