Bạn đọc đề cử sách dự Giải thưởng Sách quốc gia năm 2024

Nhằm kịp thời phát hiện, tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn, bạn đọc có thể tham gia đề cử sách dự Giải thưởng Sách quốc gia năm 2024.

Các yêu cầu đối với sách được đề cử là: sách phải thể hiện bằng tiếng Việt, sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng dân tộc ít người sang tiếng Việt; sách được lựa chọn xét giải phải bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định có liên quan…

Ngoài ra, sách dự xét giải bao gồm sách in truyền thống và sách điện tử được xuất bản lần đầu hoặc tái bản (chưa được xét giải), thuộc các thể loại: chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu nhi.

Bạn đọc cả nước có thể đề cử sách tham gia Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII năm 2024 trên Cổng Thông tin điện tử của Hội Xuất bản Việt Nam và trang thông tin về giải thưởng tại địa chỉ: http://hoixuatban.vn/awards/gioi-thieu.

Tin cùng chuyên mục