Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng

Trong các tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) và 61 Hội Bảo vệ người tiêu dùng ở các địa phương. Trong đó, VICOPRO hiện hoạt động trong phạm vi cả nước. 

VICOPRO có các tổ chức trực thuộc như: Câu lạc bộ Chất lượng, Câu lạc bộ Chống hàng giả và gian lận thương mại, Câu lạc bộ Người tiêu dùng nữ, Câu lạc bộ Nhà báo bảo vệ người tiêu dùng… Các tổ chức này góp phần quan trọng trong công tác thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng, làm cầu nối giữa hội và người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, lấy lại sự công bằng cho xã hội, góp phần làm cho thị trường vận hành lành mạnh hơn.

Đối với tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ở địa phương, sau khi VICOPRO thành lập, một số Hội Bảo vệ người tiêu dùng ở các tỉnh, thành phố cũng được thành lập. Các hội địa phương hoạt động trong mọi lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng trong phạm vi địa phương.

Theo các chuyên gia, thông qua VICOPRO và 61 Hội Bảo vệ người tiêu dùng địa phương, người tiêu dùng có thể được tư vấn, hỗ trợ và tìm kiếm sự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách tư vấn pháp lý, đại diện người tiêu dùng khởi kiện, hỗ trợ tiếp cận với cơ quan có thẩm quyền…

Tin cùng chuyên mục