Chính phủ tháo gỡ vướng mắc cho các bệnh viện về thanh toán bảo hiểm y tế, thuốc, trang thiết bị y tế

Trong 2 ngày qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định, Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn về thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Bộ Y tế cho biết, khi triển khai các văn bản này, sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho các bệnh viện

Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho các bệnh viện

Theo đó, Nghị quyết số 30/NQ-CP sửa đổi khoản 4 Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5-11-2022 của Chính phủ về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với các hợp đồng được ký trước ngày 5-1-2022, thực hiện theo thời hạn của hợp đồng; đối với các hợp đồng được ký từ ngày 5-11-2022, thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp; trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua.

Cũng theo Nghị quyết 30/NQ-CP, trường hợp trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu quy định nội dung nhà thầu trúng thầu vật tư, hóa chất có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất thì nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị y tế theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất được Quỹ BHYT thanh toán. Trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua.

Bộ Y tế cho biết, khi triển khai các văn bản này thì sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Bộ Y tế cho biết, khi triển khai các văn bản này thì sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Nghị quyết cũng cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023. Cụ thể, khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp cùng một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau, chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở tính năng, cấu hình kỹ thuật do Hội đồng khoa học xây dựng, đơn vị tổ chức lấy báo giá theo quy định tại nghị quyết này.

Chủ đầu tư xác định giá gói thầu căn cứ ít nhất một trong các tài liệu: giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp. Theo đó, chủ đầu tư gửi thông báo mời chào lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (dmec.moh.gov.vn), trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc hình thức khác trong 10 ngày. Hết thời gian thông báo mời chào giá, chủ đầu tư căn cứ vào số báo giá nhận được để xây dựng giá gói thầu.

Nếu chỉ có một hoặc hai nhà phân phối hoặc doanh nghiệp cung cấp báo giá, bệnh viện được sử dụng các báo giá đã nhận được để xây dựng giá gói thầu. Chính phủ cũng cho phép bệnh viện được lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối với trường hợp chỉ có một nhà (máy độc quyền) hoặc để đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ đơn vị khác. Giá gói thầu được xác định dựa trên tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp thẩm định giá theo Luật Giá; giá trúng thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự gần nhất, tối đa không quá 120 ngày, cũng là một trong những căn cứ để bệnh viện xác định giá gói thầu. Nếu gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, chủ đầu tư ghi rõ giá cho từng phần.

Như vậy, vấn đề vướng mắc về xác định giá gói thầu sẽ được giải quyết. Theo quy định trước đây, bệnh viện phải tham khảo ba báo giá khi đấu thầu trang thiết bị y tế. Đây là một trong những điểm nghẽn khiến nhiều bệnh viện không mua, không sửa được máy móc hiện đại. Theo quy định mới, nút thắt "ba báo giá" đã được Chính phủ tháo gỡ.

Nghị quyết cũng cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh.

Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ BHYT thanh toán. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ y tế cung cấp từ các trang thiết bị y tế này và được sử dụng kinh phí của cơ sở để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế trong quá trình sử dụng.

Về trách nhiệm của các bộ, ngành, đáng chú ý, Nghị quyết nêu rõ, Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế, hoàn thành trong quý 2-2023; sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, cấp địa phương bảo đảm phù hợp với năng lực tổ chức đấu thầu của từng cấp và khả năng cung ứng của doanh nghiệp để cung ứng đủ, kịp thời thuốc cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, hoàn thành trong quý 3-2023.

Tin cùng chuyên mục