Metro

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM tăng vốn điều lệ 268 tỷ đồng

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM vừa được UBND TPHCM tăng vốn điều lệ lên 268 tỷ đồng.

Chiều 15-11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký ban hành quyết định về việc điều chỉnh thay thế Quyết định số 6339/QĐ-UBND ngày 1-12-2015 của UBND TP về thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM.

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM tăng vốn điều lệ lên 280 tỷ đồng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM tăng vốn điều lệ lên 280 tỷ đồng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Quyết định mới, điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 6339/QĐ-UBND vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM tại thời điểm thành lập (ban đầu 14 tỷ đồng) nay tăng lên 268 tỷ đồng và giao Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời thực hiện công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

Giao Sở Tài chính, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP theo dõi, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TPHCM và chịu trách nhiệm trước UBND TP về nội dung báo cáo, đề xuất.

Trước đây với vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thành lập (năm 2015) là 14 tỷ đồng, thời gian hoạt động 99 năm.

Tin cùng chuyên mục