Cưỡng chế xử phạt vi phạm trong lĩnh vực BHXH gặp khó do doanh nghiệp cung cấp tài khoản không có tiền

Ngày 11-1, BHXH TPHCM tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí quý 4-2023.

Giám đốc BHXH TPHCM Lò Quân Hiệp thông tin tại hội nghị
Giám đốc BHXH TPHCM Lò Quân Hiệp thông tin tại hội nghị

Theo Giám đốc BHXH TPHCM Lò Quân Hiệp, hiện TPHCM có hơn 2,7 triệu người tham gia BHXH, đạt 101,72% kế hoạch, tăng 3,98% so với năm 2022. Có hơn 2,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); hơn 8,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), độ bao phủ BHYT đạt 92,25% dân số.

Số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt hơn 86.100 tỷ đồng. Số tiền chậm đóng tạm tính đến 31-12-2023 sau khi trừ số tiền chậm đóng dưới 1 tháng, số tiền còn phải thu ngân sách, số chậm đóng khó thu và số chậm đóng của các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin-Vinalines thì tổng số tiền chậm đóng còn lại hơn 3.685 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 4,04% (tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao là 4,05%).

BHXH TPHCM đã tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra 3.125 cuộc, qua đó đã đề nghị 1.531 đơn vị khắc phục số tiền nợ 312 tỷ đồng và yêu cầu các đơn vị lập thủ tục tham gia cho 842 lao động với số tiền là 6,1 tỷ đồng…

BHXH TPHCM đã ban hành 238 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH, BHYT với tổng số tiền 13,1 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ có 59 đơn vị chấp hành quyết định xử phạt với tổng số tiền nộp phạt là 2,2 tỷ đồng.

z4333479058643-b2089a0a7da792ff8822a58dfe51a057-7515.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH TPHCM

Lý giải về số doanh nghiệp chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thấp (24,7%), đại diện BHXH TPHCM cho biết có nhiều quyết định cưỡng chế được ban hành, nhưng doanh nghiệp cho số tài khoản không còn tiền, nên không thể cưỡng chế được. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, tài khoản của doanh nghiệp - ngân hàng không được cung cấp cho bên ngoài, nên khó khăn cho việc cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH.

Năm 2023, BHXH giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho 1.403.628 lượt người, giảm 11,8% so với năm 2022. Hiện nay, đang quản lý 254.657 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Theo Giám đốc BHXH TPHCM, công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định. BHXH TPHCM tổ chức quản lý chặt chẽ người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHTN kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ BHXH, nhất là các chế độ ngắn hạn, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp BHTN.

Tin cùng chuyên mục