Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam

Ngày 17-11, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại hội nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại hội nghị

Tham dự hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, báo cáo những nội dung trọng tâm của Kết luận 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và Chỉ thị 28 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đồng chí thông tin rõ hơn về quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Thông qua đó nhằm giúp các đại biểu, đơn vị trường học thuộc khối hiểu rõ, nắm chắc trong quá trình chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo phải giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng lưu ý, các đơn vị trường học cần phải chủ động thực hiện công tác thông tin đối ngoại để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam chính trị ổn định, giàu tiềm năng. Thông qua giáo dục phải giúp thế giới hiểu đúng, hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục