Đoàn giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên đầu tiên

Đoàn giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4-2023, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp

Ngày 19-8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Đoàn giám sát.

Tại phiên họp này, Đoàn giám sát bàn, xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết từ nay cho đến khi có kết quả báo cáo Quốc hội; thông qua nội dung phân công công việc cho các thành viên; cho ý kiến về Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết số 51/2022/QH15 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát; tóm tắt dự thảo kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát.

Phạm vi giám sát là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-12-2022 trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc: huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng. Đồng thời, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Dự kiến, Đoàn giám sát sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4-2023, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tin cùng chuyên mục