Hà Nội lập Trung tâm thông tin điện tử để kết nối, chia sẻ thông tin chính thống

Trung tâm Thông tin điện tử TP Hà Nội là đơn vị đầu mối kết nối, chia sẻ thông tin hành chính điện tử và các thông tin, dịch vụ công trực tuyến chính thống của TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4488/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học - Công báo TP Hà Nội thuộc Văn phòng UBND TP Hà Nội, trên cơ sở chuyển bộ phận Cổng thông tin điện tử (bao gồm chức năng, nhiệm vụ, biên chế và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực báo chí có liên quan) của Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội (thuộc Sở TT- TT Hà Nội) về Trung tâm Tin học - Công báo TP Hà Nội với tên gọi mới là Trung tâm Thông tin điện tử TP Hà Nội (HANOI EIC).

TP Hà Nội lập Trung tâm thông tin điện tử để tăng cường chia sẻ các thông tin chính thống cho báo chí

TP Hà Nội lập Trung tâm thông tin điện tử để tăng cường chia sẻ các thông tin chính thống cho báo chí

Trung tâm Thông tin điện tử TP Hà Nội có chức năng giúp Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức, quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử thành phố và các kênh cung cấp thông tin khác của thành phố, Trang tin điện tử Văn phòng UBND TP Hà Nội. Đây là đơn vị đầu mối kết nối, chia sẻ thông tin hành chính điện tử và các thông tin, dịch vụ công trực tuyến chính thống của thành phố.

Đồng thời, trung tâm có nhiệm vụ tổ chức hoạt động tương tác giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí của người phát ngôn của UBND thành phố; phối hợp xử lý các vấn đề báo chí theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội theo quy định. Quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống mạng tin học UBND TP và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ UBND TP Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục