Hoàn thiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chiều 11-1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban với Ban Cán sự đảng Chính phủ, các Ban Cán sự đảng ở Trung ương về tình hình, kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2024.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ĐCSVN
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ĐCSVN

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng các bộ, ngành Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2024 tập trung hoàn thiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; hoàn thiện đề án đổi mới cơ chế phân cấp, quản lý, phân bổ ngân sách của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính; hoàn thiện về chủ trương, phương án xử lý đối với 4 dự án thua lỗ, yếu kém của ngành công thương; việc huy động nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không sân bay; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; và về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp.

Tin cùng chuyên mục