Hơn 80% tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội thuộc về khu vực ngoài quốc doanh

Tính đến ngày 31-12-2022, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 8.560,9 tỷ đồng, tăng 121,1 tỷ đồng so với năm 2021.  Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chậm đóng BHXH là 6.890,3 tỷ đồng, tăng 3,66% so với năm 2021, chiếm 80,49% tổng số tiền chậm đóng.
Người lao động tại TP Hà Nội tới cơ quan BHXH ở Hà Nội để làm các thủ tục
Người lao động tại TP Hà Nội tới cơ quan BHXH ở Hà Nội để làm các thủ tục

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2022, vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội.

Theo báo cáo, tổng số đối tượng tham gia BHXH tính đến hết ngày 31-12-2022 là 17,5 triệu người, chiếm 38,01% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số tiền thu BHXH bắt buộc trong năm 2022 là hơn 299.800 tỷ đồng, tăng hơn 35.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương với mức tăng 13,6%). Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc năm 2022 của người lao động là hơn 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 0,55% so với năm 2021.

Trong đó, mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước là khoảng gần 6,69 triệu đồng/tháng, tăng 1,6% so với năm 2021. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài (FDI, tổ chức nước ngoài) là khoảng 6,23 triệu đồng/tháng, tăng 1,48% so với năm 2021; khu vực ngoài quốc doanh khoảng 5,27 triệu đồng/tháng, tăng 3,34% so với năm 2021.

Cũng tính đến ngày 31-12-2022, tổng số tiền chậm đóng BHXH bắt buộc là 8.560,9 tỷ đồng, tăng 121,1 tỷ đồng so với năm 2021, tương đương mức tăng 1,44%. Lãi phạt chậm đóng là 3.438,3 tỷ đồng. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước chậm đóng BHXH là 790,3 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021, chiếm 9,23% tổng số tiền chậm đóng. Khu vực doanh nghiệp FDI, tổ chức nước ngoài chậm đóng BHXH là 663,1 tỷ đồng, giảm 9,83% so với năm 2021, chiếm 7,75% tổng số tiền chậm đóng. Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chậm đóng BHXH là 6.890,3 tỷ đồng, tăng 3,66% so với năm 2021, chiếm 80,49% tổng số tiền chậm đóng.

Như vậy, trong năm 2022, tình hình chậm đóng BHXH tiếp tục gia tăng, trong đó, việc chậm đóng BHXH chủ yếu diễn ra ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm hơn 80% tổng số tiền chậm đóng.

Phân loại theo thời gian chậm đóng thì từ 3 năm trở lên là 4.822,6 tỷ đồng (tăng 654,79 tỷ đồng so với năm 2021), chiếm 56,33%.

Cũng theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến thời điểm ngày 30-5-2023, cơ quan BHXH thu không đúng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với 3.567 chủ hộ kinh doanh. Tổng số tiền thu vào quỹ BHXH là khoảng 113 tỷ đồng.

Về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, theo báo cáo, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2022 là hơn 14,33 triệu người, tăng hơn 929.900 người so với năm 2021, tương đương với mức tăng 6,94%, chiếm 31,13% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số thu bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2022 là hơn 14.420 tỷ đồng, giảm hơn 2.590 tỷ đồng so với năm 2021, tương đương với mức giảm 15,26%.

Năm 2022, có hơn 983.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 22,68% so với năm 2021. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 là hơn 975.300 người, tăng 27,55% so với năm 2021 và chiếm 99,13% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo chương trình phiên họp thứ 26 (tháng 9-2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến bằng văn bản các báo cáo của Chính phủ về vấn đề này.

Tin cùng chuyên mục