Kết quả khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tối mật

Ngày 22-5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 440/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực y tế. Theo đó, có 2 mức độ: tối mật và mật.

Bí mật Nhà nước mức độ tối mật gồm: hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bí mật Nhà nước mức độ mật gồm: số người mắc, người chết do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh chưa được Bộ Y tế công khai; tên, nguồn gốc, độc lực, khả năng lây lan, đường lây của các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới phát hiện, chưa xác định được có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chưa được công khai.

nganh-y-te-tap-trung-thao-go-kho-khan-thuc-hien-tot-su-menh-bao-ve-va-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan.jpg
Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22-5-2024, thay thế Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực y tế.

Tin cùng chuyên mục