Kiến nghị bỏ khung giá đất, xây dựng bảng đất tiệm cận với giá thị trường

Theo chị Đoàn Kim Dung, Đoàn Sở TN-MT TPHCM, bỏ khung giá đất sẽ tạo thuận lợi cho việc xây dựng bảng giá đất; tăng nguồn thu ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa tranh chấp, kiện tụng phát sinh do tình trạng “giá trong”, “giá ngoài” khi giao dịch nhà, đất cũng như đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngày 10-3, Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đề cập đến quy định việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, anh Nguyễn Minh Nhựt, Đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cho rằng, cần quy định rõ tiêu chí đánh giá điều kiện sống của nơi tái định cư. Đồng thời hướng dẫn việc xác định tổ chức độc lập có chức năng thẩm định về điều kiện sống của người có đất bị thu hồi.

Hội nghị lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức

Hội nghị lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức

Trong khi đó, chị Đoàn Kim Dung, Đoàn Sở TN-MT TPHCM có ý kiến cần nghiên cứu bỏ quy định về khung giá đất để xây dựng bảng đất tiệm cận với giá thị trường, vừa đem lại nhiều hiệu quả cho nhà nước, xã hội, vừa giúp khắc phục những hệ lụy phát sinh. Cụ thể, giao dịch nhà, đất sẽ thể hiện giá trị thực sẽ làm tăng tính minh bạch, thuận tiện cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất làm cơ sở rất quan trọng cho công tác xác định giá đất.

Cùng với đó, tạo thuận lợi cho việc xây dựng bảng giá đất; tăng nguồn thu ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa tranh chấp, kiện tụng phát sinh do tình trạng “giá trong”, “giá ngoài” khi giao dịch nhà, đất; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hạn chế khiếu nại về giá đất bồi thường.

Đoàn viên, thanh niên góp ý tại hội nghị

Đoàn viên, thanh niên góp ý tại hội nghị

Về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chị Nguyễn Thanh Loan, Đoàn Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho rằng, cần bổ sung quy định về điều kiện cơ sở hạ tầng, diện tích tối thiểu đối với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đoàn viên, thanh niên góp ý các nội dung tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đoàn viên, thanh niên góp ý các nội dung tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo chị Nguyễn Thanh Loan, có quy định “Chính phủ quy định tiêu chí và quyết định khoanh định khu vực hạn chế tiếp cận đất đai theo đối tượng sử dụng đất liên quan đến quốc phòng, an ninh”. Tuy nhiên, việc hạn chế quyền tiếp cận đất đai liên quan đến việc hạn chế quyền của công dân, theo quy định tại Điều 14 Hiến pháp 2013 thì: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Do đó, chị cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo cần đánh giá kỹ tác động quy định này; cân nhắc nên quy định các tiêu chí ngay trong dự thảo, cho phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Ngoài ra, các đại biểu thanh niên cũng góp ý cần bổ sung quy định về điều kiện hạ tầng đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đất nông nghiệp).

Tin cùng chuyên mục