Lực lượng công an và ngành Tuyên giáo TPHCM phối hợp đấu tranh với thông tin xấu, độc

“Mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khi tham gia sử dụng internet, mạng xã hội phải là người chiến sĩ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không tạo sơ hở cho các thế lực thù địch phản động, lợi dụng chống phá”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải gợi mở.

Chiều 3-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy  TPHCM Công an TPHCM tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2022-2025.

Lực lượng công an và ngành Tuyên giáo TPHCM phối hợp đấu tranh với thông tin xấu, độc ảnh 1 Lễ ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM, đến dự. 
Lực lượng công an và ngành Tuyên giáo TPHCM phối hợp đấu tranh với thông tin xấu, độc ảnh 2 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM  và Công an TPHCM  ký kết phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Đánh giá đúng, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, đánh giá cao Công an TPHCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã cụ thể hoá các yêu cầu trọng tâm trong kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị rất chi tiết trên các lĩnh vực, đề ra phạm vi, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp.

Lực lượng công an và ngành Tuyên giáo TPHCM phối hợp đấu tranh với thông tin xấu, độc ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chỉ đạo tại lễ ký kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin xấu, độc trên địa bàn TPHCM đã đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ đảng bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh chính trị của đất nước. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả nhiệm vụ trên, đồng chí yêu cầu hai đơn vị xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, khó khăn, quyết liệt nên tuyệt đối không được xem nhẹ, buông lỏng, mất cảnh giác. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu hai đơn vị sớm cụ thể hóa các nội dung, kế hoạch thành những giải pháp cụ thể để triển khai thống nhất, đồng bộ. Cùng với đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trong công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý hai đơn vị triển khai quyết liệt là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

“Các đồng chí phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, xây dựng đoàn kết trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, Phó Bí thư Thành ủy  TPHCM Nguyễn Hồ Hải lưu ý.

Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường nắm bắt định hướng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu định hướng xử lý các vấn đề mới được dư luận quan tâm. Quan tâm đẩy lùi các thông tin xấu, độc, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước các quan điểm sai trái, luận điều xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

“Mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khi tham gia sử dụng internet, mạng xã hội phải là người chiến sĩ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không tạo sơ hở cho các thế lực thù địch phản động, lợi dụng chống phá”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gợi mở.

Hai đơn vị cũng cần phát huy vai trò của hệ thống cơ quan báo chí, thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng cũng như bảo vệ Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với nhận diện đấu tranh phòng chống sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời tuyên truyền các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của người Việt, những gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực, trong đời sống xã hội, với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là những địa bàn trọng điểm. Qua đó, nhằm phát hiện, phân tích, đánh giá đúng, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để những đối tượng xấu kích động, gây phức tạp về an ninh chính trị.

Trong công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ trực tiếp làm công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, đồng chí yêu cầu nội dung tập huấn phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng lực của máy quản lý, đội ngũ, chuyên gia, công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đảm bảo triển khai có hiệu quả các biện pháp, phương thức đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái trên không gian mạng. 

Kiên quyết xử lý các đối tượng phát tán thông tin xấu, độc

Trước đó, phát biểu buổi ký kết, Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam, nhấn mạnh, TPHCM có vị trí quan trọng của cả nước cả về chính trị và kinh tế. Đây cũng là nơi đặt trụ sở cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, cơ quan lãnh sự, ngoại giao của nhiều nước trên thế giới... Vì vậy, các thế lực thù địch xác định đây là địa bàn trọng điểm để hoạt động chống phá.

Lực lượng công an và ngành Tuyên giáo TPHCM phối hợp đấu tranh với thông tin xấu, độc ảnh 4 Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam: TPHCM có vị trí quan trọng của cả nước cả về chính trị và kinh tế.  Ảnh: VIỆT DŨNG

Một trong những hoạt động nổi bật của các thế lực thù địch là lợi dụng các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trong nước, nhất là các vấn đề nóng để tán phát các bài viết, tài liệu trên không gian mạng. Âm mưu của thế lực này nhằm tuyên truyền thông tin giả mạo, xấu độc, sai sự thật, gây nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi trong dư luận xã hội, từng bước tạo bất ổn trong tâm trạng xã hội.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của internet, các mạng xã hội toàn cầu đã mang lại những lợi thế, thời cơ và thách thức đối với công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, trong đó Công an TPHCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy đóng vai trò nòng cốt.

Thống nhất với nhận xét của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, việc phối hợp được thực hiện chặt chẽ, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và của TPHCM. Qua đó tạo sự chủ động và thống nhất trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan.

Lực lượng công an và ngành Tuyên giáo TPHCM phối hợp đấu tranh với thông tin xấu, độc ảnh 5 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê: Công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát huy những kết quả đạt được, hai đơn vị tiếp tục ký kết thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, hai bên tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dẫn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu biết pháp luật, ý thực tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. 

Chủ động theo dõi nắm tình hình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để từ đó thống nhất biện pháp đấu tranh; kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các đối tượng đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức lực lượng cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn Thành phố. 

Hai đơn vị cũng phải thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên báo chí, internet, mạng xã hội; chủ động trao đổi, phối hợp thống nhất định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và chỉ đạo công tác tuyên truyền đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Tin cùng chuyên mục