Phát triển giáo dục - đào tạo xứng tầm với ngọn cờ đầu của cả nước

Ngày 9-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 29) ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GĐ-ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến dự và phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với giáo viên tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với giáo viên tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vai trò của cấp ủy, chính quyền là then chốt cho đổi mới

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, qua 10 năm thực hiện, Nghị quyết 29 đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị TPHCM triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, mang lại những kết quả tích cực. Hội nghị được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng, bám sát những mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết 29. Kết quả của ngành GD-ĐT TPHCM được trình chiếu qua phóng sự sinh động gần 20 phút với những hình ảnh, ý kiến phát biểu, đánh giá của các lãnh đạo, nhà giáo, các chuyên gia về những kết quả của từng mục tiêu của Nghị quyết 29.

Ở phần tham luận, các đại biểu tập trung vào những nội dung quan trọng như: Vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng với công tác đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng trong trường học; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD-ĐT, bảo đảm trung thực, khách quan; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 7, đánh giá: Vai trò của cấp ủy đối với công tác đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT là cực kỳ quan trọng. Suốt thời gian qua, quận xác định trọng tâm là xây dựng cơ sở vật chất trường học, đầu tư trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học hướng đến giáo dục toàn diện cho người học và đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên là giáo viên, học sinh...

Dành nguồn lực lớn cho GD-ĐT

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương các cấp, các ngành đã tổ chức tốt việc tổng kết và lắng nghe, tập hợp được nhiều ý kiến quý báu từ cơ sở suốt thời gian qua. Hội nghị đã nêu ra 9 kết quả trọng tâm, 7 hạn chế, 7 bài học lớn. Từ kết quả này, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia để kịp thời thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

i3a-1701.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại hội nghị Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, kết quả lớn nhất sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 đó là sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội và người dân về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo xu thế của thời đại và gìn giữ cốt cách truyền thống khuyến học, khuyến tài, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Minh chứng rõ nét là sau khi Nghị quyết 29 ra đời, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã kịp thời ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những ý kiến trái chiều về công cuộc đổi mới, vẫn còn những biểu hiện về bệnh thành tích...

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 đã đề ra nhiều quyết sách lớn về phát triển GD-ĐT, trong 4 chương trình trọng điểm phát triển thành phố thì GD-ĐT chiếm một vị trí rất quan trọng. TPHCM cũng là một trong những địa phương sớm xây dựng chiến lược phát triển GD-ĐT đến năm 2030, định hướng đến 2045 có nhiều mục tiêu đầu tư với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Thành phố đã dành một nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển GD-ĐT, trong đó có những điểm sáng về chính sách đã ban hành về chế độ, cơ chế, tính chất đặc thù với đội ngũ cán bộ, giáo viên, chuyên viên bậc mầm non... Chính vì vậy, sau hội nghị tổng kết này, chúng ta phải tiếp tục tăng cường khâu truyền thông để cho dân biết, dân bàn, tham gia kiểm tra, giám sát đúng theo phương châm của Đảng.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29, Đảng bộ TP đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm và tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng đổi mới, phát triển GD-ĐT; phát huy thế mạnh, phát huy tinh thần đổi mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đưa sự nghiệp GD-ĐT phát triển vượt trội, xứng tầm với ngọn cờ đầu của cả nước, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân thành phố.

Tại hội nghị, ban tổ chức biểu dương, khen thưởng 40 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục