Phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác thi đua - khen thưởng

Ngày 25-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của hội đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2023, bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước có nhiều khó khăn, thách thức hơn thời cơ, thuận lợi. Dự báo năm 2024, tình hình thế giới còn khó khăn hơn, do đó, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đối diện một năm còn khó khăn, thách thức hơn để không bị động, bất ngờ.

Trong bối cảnh đó, năm 2023, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự giám sát, đồng hành của Quốc hội; sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát nhiệm vụ mà Trung ương, Quốc hội đã đề ra.

Nhân dịp này, Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành, địa phương chú ý rà soát tình hình, bảo đảm chăm lo người dân đón tết, không để ai không có tết; làm tốt công tác trợ cấp xã hội, sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng chính sách, khó khăn; bảo đảm nguồn cung hàng hoá thiết yếu dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán; làm tốt công tác quản lý giá; chuẩn bị mọi phương án có thể, không để bị động trong mọi tình huống.

Thủ tướng cho rằng, trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các phong trào thi đua, của công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng đề nghị đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua, khen thưởng; phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; những gì làm tốt tiếp tục phát huy, những gì chưa tốt thì tìm cách khắc phục, xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; làm thế nào để đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Cùng với đó, cần hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo hướng phân công rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò của từng thành viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng; phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập; phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác thi đua khen thưởng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, Hội đồng và Thường trực Hội đồng đã tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước năm 2023. Trong đó, trọng tâm là đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm; tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Tin cùng chuyên mục