Tăng trưởng kinh tế chuyển biến theo hướng xanh hơn

Ngày 13-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24).

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 24, tăng trưởng nền kinh tế bước đầu có chuyển biến theo hướng xanh hơn. Nhiều mục tiêu đề ra đến năm 2020 của Nghị quyết 24 đã đạt và vượt, như nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; giảm mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP 8%-10% so với năm 2010; bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; giữ và sử dụng linh hoạt 3,8 triệu ha đất chuyên trồng lúa; hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, việc tổng kết Nghị quyết 24 cần dựa trên cơ sở chính trị, khoa học, thực tiễn theo quan điểm phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, có sự gắn kết chặt chẽ giữa 3 trụ cột phát triển bền vững (kinh tế, xã hội, môi trường). Việc tổng kết Nghị quyết 24 cũng cần đặt trong mối quan hệ mật thiết với Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu…

Tin cùng chuyên mục