Thiết lập đường lối phù hợp với dòng chảy thời đại để phát huy nguồn lực đất nước

Ngày 21-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dự buổi làm việc của Thường trực Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc của Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sáng 21-6. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc của Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sáng 21-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những việc quan trọng trong chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng: xây dựng đường lối đúng, trúng, khả thi, phù hợp với xu thế, dòng chảy của thời đại, phát huy tối đa nguồn lực đất nước; xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ; tổ chức thực hiện tốt, bám sát chủ trương, đường lối nhưng linh hoạt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị phân tích kỹ các mục tiêu, cơ sở để đạt mục tiêu, các kịch bản, nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, mục tiêu nên có tính phấn đấu để nỗ lực đạt được, tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, chú trọng thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Bên cạnh những giải pháp đã có, nên tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy quyết liệt các động lực tăng trưởng mới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, phát triển các ngành mới nổi. Về huy động nguồn lực, phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục