Thông điệp của Thủ tướng với 5 vấn đề chính về chuyển đổi số quốc gia

Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động  lực và là nguồn lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.

Sáng 10-10, tại Hà Nội, Bộ TT-TT, cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số (CĐS) đã tổ chức chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về CĐS, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về CĐS, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các ủy viên Ủy ban quốc gia về CĐS, cùng đại diện các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn ngoại giao, đại diện các đại sứ quán của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Thông điệp của Thủ tướng với 5 vấn đề chính về chuyển đổi số quốc gia ảnh 1 Chương trình diễn ra sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cùng với xu thế chuyển đổi xanh, CĐS là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng và hàng ngày. CĐS góp phần phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại, nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, giúp giải quyết hiệu quả các mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh; hạ giá thành sản phẩm; giảm thủ tục hành chính, phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành hiệu quả.
Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước rất coi trọng và xem CĐS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập tới việc CĐS, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là đẩy nhanh quá trình CĐS. Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ triển khai theo hướng CĐS một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính Nhà nước.
Thông điệp của Thủ tướng với 5 vấn đề chính về chuyển đổi số quốc gia ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG
“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc CĐS quốc gia. Kết quả ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước. Để thực hiện được CĐS quốc gia một cách hiệu quả, thực chất đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thay đổi phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội. Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động  lực và là nguồn lực của CĐS. CĐS phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thông điệp của Chính phủ đẩy mạnh CĐS quốc gia trong thời gian tới:

Thứ nhất: Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả Chiến lược CĐS quốc gia. Phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng của Việt Nam về Chính phủ điện tử, Đổi mới sáng tạo và Năng lực cạnh tranh toàn cầu theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế.

Thứ hai: Nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Tập trung triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tránh mọi tư duy cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu, cục bộ, sợ mất lợi ích và va chạm.

Thứ ba: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng KH-CN. Chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của CĐS quốc gia.

Thứ tư: Các doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số, thiết lập các kênh cung cấp dịch vụ số hiệu quả, nhất là thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến… Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng số dùng chung; chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; tăng cường hợp tác quốc tế trong CĐS. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm: Tăng cường truyền thông về lợi ích của CĐS để các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của CĐS, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà CĐS mang lại. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

Ngày 22-4-2022, Thủ tướng đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10-10 hằng năm là Ngày CĐS quốc gia'. Việc tổ chức Ngày CĐS quốc gia hằng năm sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về CĐS quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của CĐS; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của CĐS. Trong năm đầu tiên được tổ chức, Ngày CĐS quốc gia năm 2022 có chủ đề “CĐS giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
Thông điệp của Thủ tướng với 5 vấn đề chính về chuyển đổi số quốc gia ảnh 3 Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ TT-TT, Phó Chủ tịch Ủy ban CĐS quốc gia Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, CĐS trước tiên là nhận thức. CĐS là một hành trình dài toàn dân và toàn diện. CĐS chỉ có thể thành công nếu lấy người dân làm trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Ngày CĐS quốc gia là dịp để nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của CĐS đối với cuộc sống của mỗi người dân nói riêng, với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước nói chung.
Thời gian qua, Bộ TT-TT đã chỉ đạo lựa chọn, đánh giá và công bố 16 nhóm nền tảng số phục vụ nhu cầu người dân. Mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thiết lập trên toàn quốc. Hơn 100.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã đã được bồi dưỡng, tập huấn cơ bản về CĐS. Hơn 5 triệu lượt người dân được tiếp cận, phổ biến kỹ năng số cơ bản thông qua nền tảng học trực tuyến mở đại trà… Bộ TT-TT cũng đã tập hợp các bài toán, các vấn đề CĐS Việt Nam. Hơn 150 bài toán của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã được công bố trên chuyên trang c63.mic.gov.vn.  “Vì vậy, Ngày CĐS quốc gia là ngày toàn dân, toàn quốc cùng nhau học tập, cùng nhau nỗ lực hành động”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Thông điệp của Thủ tướng với 5 vấn đề chính về chuyển đổi số quốc gia ảnh 4 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao giải thưởng Viet Solutions 2022 tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại Ngày CĐS quốc gia, 5 hạng mục giải thưởng cuộc thi Tìm kiếm giải pháp CĐS quốc gia (Viet Solutions 2022) đã được trao, gồm: Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho bộ, ngành; Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương; Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho doanh nghiệp; Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho cộng đồng; Giải thưởng tôn vinh giải pháp chuyển đổi số xuất sắc trong năm.

Tin cùng chuyên mục