Thường trực Ban Bí thư giao ban với các ban Đảng, văn phòng, đoàn thể Trung ương

Chiều 10-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì hội nghị giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương (gồm 25 đầu mối).

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Lương Cường đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình làm việc năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; khẩn trương, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tổ chức tốt kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Cách mạng Tháng Tám...

Hội nghị khẳng định, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp...

Tin cùng chuyên mục