Trang bị kiến thức về công tác dân vận chính quyền cho cấp ủy

Ngày 24-5, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức tập huấn chuyên đề công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị năm 2024.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan báo cáo chuyên đề thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức phục vụ người dân, doanh nghiệp; chuyên đề phát huy hiệu quả thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Buổi tập huấn nhằm cập nhật, trang bị cho cấp ủy đảng và các đoàn thể nắm vững quan điểm, nội dung, nhận thức về công tác dân vận chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan nhà nước trong thực hiện công tác dân vận chính quyền, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm 2024. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ nội bộ, xác định việc thực hiện dân chủ nội bộ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên.

Tin cùng chuyên mục