Ban hành đơn giá mới trong công tác vớt rác trên sông, kênh, rạch

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở GTVT nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện công tác vớt rác trên sông, kênh, rạch phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của các tuyến sông, kênh, rạch trên toàn địa bàn thành phố và báo cáo UBND TPHCM trước ngày 10-4.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa chỉ đạo, yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp Sở GTVT, Sở Tài chính, Hội đồng xây dựng định mức lao động kỹ thuật TPHCM và các đơn vị có liên quan nghiên cứu rà soát, thực hiện công tác lập, thẩm định các định mức, đơn giá công tác vớt rác trên sông, kênh, rạch do Sở GTVT và Trung tâm Quản lý đường thủy đề xuất theo đúng quy định pháp luật, báo cáo, tham mưu để trình UBND TPHCM xem xét quyết định trong tháng 5-2024. Đồng thời, Sở TN-MT phối hợp Sở GTVT nghiên cứu, rà soát, tham mưu đề xuất điều chỉnh các nội dung pháp lý còn vướng mắc, trùng lắp chức năng nhiệm vụ của các sở để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước về vớt rác trên sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian chờ các sở, ngành và đơn vị có liên quan hoàn thành việc xây dựng định mức, đơn giá công tác vớt rác trên sông, kênh, rạch trình UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở GTVT nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện công tác vớt rác trên sông, kênh, rạch phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của các tuyến sông, kênh, rạch trên toàn địa bàn thành phố và báo cáo UBND TPHCM trước ngày 10-4.

Tin cùng chuyên mục