Bộ Công an nói về thực trạng khó khăn, phiền hà khi người dân không còn sổ hộ khẩu

Chiều 1-3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sắp tới, Bộ Công an sẽ tăng cường kiểm tra việc cán bộ sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; kiên quyết xử lý, kỷ luật những trường hợp không thực hiện đúng quy định, cố tình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy là xu thế tất yếu trong chuyển đổi số quốc gia. Thay thế vào đó là cách thức quản lý mới trên điện tử, sẽ tạo ra nhiều tiện ích trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị rất cụ thể để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Trong đó, có những vấn đề quan trọng là: hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sẵn sàng kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định; xây dựng hành lang pháp lý; đội ngũ nhân lực, nhất là ở cơ sở.

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đặc biệt, Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; phối hợp Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các địa phương kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thành lập nhiều đoàn kiểm tra tại các tỉnh, thành phố để kiểm tra việc triển khai phương thức sử dụng thông tin về cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổ công tác triển khai Đề án 06 đã họp, có văn bản đôn đốc việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho rằng, việc không sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong các giao dịch dân sự là vấn đề hoàn toàn mới. Trong quá trình triển khai có nhiều thuận lợi, nhưng cũng nảy sinh những vướng mắc.

Mặc dù có thời gian để chuẩn bị nhưng việc chuyển động là không đồng đều, chưa quyết liệt ở một số bộ, ngành, địa phương. Do đó, việc kết nối với hệ thống dữ liệu dân cư, dẫn đến việc thực hiện các thủ tục hành chính hiện nay chưa thống nhất.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho rằng, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu dẫn đến đường truyền mạng còn chậm, đôi khi bị tắc nghẽn, đòi hỏi phải có thời gian khắc phục. Nhiều bộ, ngành chưa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính có yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú, do vậy các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú; chưa ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính có yêu cầu các thông tin không nằm trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn đến triển khai thực hiện chưa thống nhất theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, nhiều cán bộ chưa nắm vững quy định, quy trình, thủ tục mới nên vẫn yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ chứng minh nơi cứ trú, dù công dân đã có căn cước công dân có gắn chip.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, bộ chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23-2 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; phối hợp, tham mưu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh và cho biết thêm, Bộ Công an đẩy mạnh việc cấp mã định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện; rà soát sửa đổi văn bản pháp luật theo hướng tăng giá trị hiệu lực của mẫu xác nhận thông tin về cư trú; tiếp tục hoàn thiện và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNEID.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, bộ sẽ tăng cường kiểm tra việc cán bộ sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, kiên quyết xử lý, kỷ luật những trường hợp không thực hiện đúng quy định, cố tình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội.

Bộ Công an cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an đề nghị các địa phương chưa tiến hành kết nối, khẩn trương hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

7 phương thức giao dịch thay thế sổ hộ khẩu

1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.

2. Sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ căn cước công dân có gắn chip.

3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân.

4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bằng cách truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn.

5. Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công an)

7. Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin cùng chuyên mục