Bộ TT-TT và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết chương trình phối hợp

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Bộ TT-TT và NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả trong chuyển đổi số của NXB, đồng thời tạo điều kiện để NXB có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy phát triển ngành xuất bản “tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Bộ TT-TT và NXB Chính trị quốc gia Sự thật ký kết chương trình phối hợp
Bộ TT-TT và NXB Chính trị quốc gia Sự thật ký kết chương trình phối hợp

Theo chương trình phối hợp công tác, trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp trên các nội dung cơ bản như: xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Nhà xuất bản; phát triển nền tảng xuất bản, phát hành điện tử, nền tảng đọc sách, tài liệu lý luận chính trị phục vụ học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, biên tập, phát triển thị trường; nghiên cứu xây dựng Đề án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đẩy mạnh xuất bản sách về chuyển đổi số theo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và Đề án sách Trung ương đặt hàng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số; phát triển, mở rộng các tủ sách điện tử chuyên đề, xây dựng một số tủ sách điện tử tiếng nước ngoài...

chuyen-doi-so-8978.jpg
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng buổi trò chuyện với cán bộ, biên tập viên NXB Chính trị quốc gia Sự thật về chuyển đổi số

Cũng tại buổi lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã có buổi trò chuyện với cán bộ, biên tập viên NXB Chính trị quốc gia Sự thật về chuyển đổi số.

Trong những năm qua, ngành xuất bản đã đẩy mạnh chuyển đổi số, thể hiện qua các hoạt động giới thiệu, phát hành sách trên không gian mạng, trên các sàn thương mại điện tử hay hoạt động xuất bản điện tử. Xuất bản điện tử đã và đang trở thành một mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển của ngành, có thể thấy rõ nhất qua việc tăng trưởng mạnh mẽ số lượng xuất bản phẩm điện tử. Cách đây 9 năm (năm 2015) mới có hơn 1 nghìn đầu sách điện tử được xuất bản thì năm 2022, toàn ngành có 3.200 đầu sách và năm 2023 là 4.600 đầu sách điện tử được xuất bản.

Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn cuộc cách mạng về công nghệ, hay nói một cách khác là thay đổi cách mình làm quan trọng hơn là vấn đề công nghệ. Chuyển đổi số phải từ người lãnh đạo, thay đổi tư duy của người lãnh đạo. Chuyển đổi số không thể nửa vời mà phải toàn diện thì mới mang lại giá trị thực sự.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giải đáp các câu hỏi về chuyển đổi số, qua đó cho thấy rõ cơ hội lịch sử chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nói chung và của ngành xuất bản nói riêng; những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cũng như những thách thức, những yêu cầu cốt lõi nhất khi tiến hành chuyển đổi số. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giải đáp các câu hỏi về chuyển đổi số, qua đó cho thấy rõ cơ hội lịch sử chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nói chung và của ngành xuất bản nói riêng; những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cũng như những thách thức, những yêu cầu cốt lõi nhất khi tiến hành chuyển đổi số.

Tin cùng chuyên mục