Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 50 cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Các đồng chí học viên tham gia lớp học được Bộ Chính trị, Ban Bí thư rà soát kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sáng 8-7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất).

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lớp học.

Anh khai giang lop boi duong 2.jpg
Các đại biểu với học viên lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất) tại lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 50 học viên, bắt đầu học tập từ ngày 8-7. Các học viên sẽ nghe, thảo luận 33 chuyên đề bao quát các vấn đề trọng yếu của đất nước giai đoạn hiện nay như những vấn đề căn cốt về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới. Nội dung chương trình bồi dưỡng không chỉ có kiến thức, mà còn trang bị cho học viên kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý. Ngoài thời gian học trên giảng đường, tất cả các chuyên đề đều được bố trí thời gian thảo luận, để học viên có cơ hội chia sẻ quan điểm và nhận thức về nội dung các báo cáo chuyên đề, qua đó, làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Cường nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt, hay kém”. Đây cũng là quan điểm, là chiến lược nhất quán của Đảng. Với tính chất, tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín cho cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Việc tổ chức lớp là tâm huyết, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự dày công chuẩn bị của nhiều cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Các học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Anh khai giang lop boi duong 1.jpg
Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại lễ khai giảng

Theo đồng chí Lương Cường, các đồng chí học viên tham gia lớp học được Bộ Chính trị, Ban Bí thư rà soát kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Do vậy, các đồng chí học viên cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, xác định thái độ học tập nghiêm túc, thực hiện tốt Di huấn của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ", "Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”; đề nghị các học viên ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện. Trong quá trình học tập, các học viên cần tích cực, sôi nổi trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những kiến thức thu nhận được từ lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên có thêm tri thức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại diện 50 học viên tham dự lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đồng thời khẳng định phát huy cao nhất ý thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong học tập, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt các mục tiêu lớp học đề ra; phát huy tinh thần khiêm tốn, cầu thị trong học tập, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn của mỗi lĩnh vực, địa bàn công tác để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đạt được kết quả cao nhất, từ đó vận dụng vào thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương công tác.

Tin cùng chuyên mục