Bồi dưỡng chuyên môn cho khoảng 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) năm 2018.


Chương trình ETEP do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm tập trung tăng cường năng lực cho các trường đại học sư phạm (ĐHSP) chủ chốt gồm: ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, ĐHSP - Đại học Huế, ĐHSP - Đại học Đà Nẵng, ĐHSP TPHCM và Học viện quản lý giáo dục. 

Đáng chú ý, tới đây, sau khi hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, chương trình ETEP sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán của trường phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt. Khoảng 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán, 4.000 cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán sẽ được tập huấn. Sau đó, đội ngũ cốt cán này cùng với các chuyên gia của 8 trường sư phạm chủ chốt trên sẽ hỗ trợ việc tự bồi dưỡng cho khoảng 800.000 giáo viên phổ thông và 70.000 cán bộ quản lý thông qua mạng.

Tin cùng chuyên mục