Chuyển cơ quan điều tra vụ sai phạm tại Trung tâm dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp Phú Quốc

Kết luận thanh tra cho thấy, từ năm 2011-2019, Trung tâm dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp Phú Quốc đã có nhiều sai phạm trong quản lý thu tài chính, quản lý đất công.
Trung tâm dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc Phòng Kinh tế TP Phú Quốc có nhiều sai phạm. Ảnh: P.Q.

Chiều 12-10, thông tin từ UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho hay, cơ quan này vừa có công văn gửi Công an TP Phú Quốc liên quan đến vụ việc sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp TP Phú Quốc (gọi tắt là Trung tâm).

Theo đó, quá trình thanh tra phát hiện Trung tâm không có hồ sơ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán không đầy đủ; mặt khác công tác phối hợp của đơn vị được thanh tra chưa chặt chẽ nên chưa thể làm rõ các nội dung sai phạm. Tuy nhiên, trước mắt có thể kết luận một số sai phạm, như:

Trung tâm thanh toán tiền lương với Nhà nước số tiền trên 83,6 triệu đồng chưa đúng quy định; mua hóa đơn để thanh toán tiền thuê phát dọn với Nhà nước số tiền hơn 50,1 triệu đồng, có dấu hiệu tham ô tài sản của Nhà nước; thanh toán các khoản tạm ứng kinh phí nhưng không có chứng từ thanh toán số tiền trên 159,8 triệu đồng, thanh toán tiền lương cho nhân viên từ nguồn ngân sách Nhà nước nhưng không có hợp đồng lao động với nhân viên số tiền trên 680,8 triệu đồng.

Trung tâm báo cáo đã chi hoạt động kinh doanh dịch vụ nhưng chỉ có phiếu chi nội bộ, không có hóa đơn, chứng từ số tiền trên 664,5 triệu đồng; hoạt động kinh doanh dịch vụ sự nghiệp công có tổng phần chênh lệch thu lớn hơn chi số tiền hơn 9,1 tỷ đồng đã chi hết nhưng không có hóa đơn, chứng từ kế toán.

Ban Giám đốc ký chứng từ cho thủ quỹ, kế toán của Trung tâm rút tiền từ tài khoản ngân hàng của đơn vị nhưng không nhập quỹ theo quy định số tiền trên 641 triệu đồng; lập tờ khai kê khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế nhưng không có hóa đơn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào số tiền hơn 160,3 triệu đồng là có dấu hiệu cố ý làm trái quy định.

Về quản lý đất đai, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã có kết luận, Ban Giám đốc Trung tâm cho nhân viên góp vốn vào kinh doanh bán vật tư nông nghiệp tại các cửa hàng của Trung tâm số tiền góp vốn 230 triệu đồng và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn cho nhân viên là vi phạm tại Luật Phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2011-2013, Trung tâm chưa được cấp thẩm quyền giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đơn vị đã giao đất cho 3 doanh nghiệp tư nhân và 1 đơn vị nhà nước sử dụng tại thửa đất diện tích 100.000m2 dự kiến được Nhà nước giao cho Trung tâm làm khu thực nghiệm. Việc giao đất này không có chủ trương của cấp thẩm quyền. Mặt khác trong đó có doanh nghiệp không có ngành nghề nông nghiệp, chủ yếu sử dụng đất của Nhà nước nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước là chưa phù hợp theo quy định của Luật Đất đai.

Ngoài ra, từ năm 2014-2018, Trung tâm tiếp tục giao đất cho 3 doanh nghiệp tư nhân không có chủ trương của cấp thẩm quyền, trong đó có doanh nghiệp không có ngành nghề nông nghiệp, chủ yếu sử dụng đất của Nhà nước nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định là chưa phù hợp với Luật Đất đai và Luật Quản lý tài sản công…

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc chỉ đạo kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Huỳnh Văn Định (Phó Phòng Kinh tế - Giám đốc Trung tâm), ông Lương Duy Đông (Phó Giám đốc Trung tâm) và một số cá nhân khác; đồng thời thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 914 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục