Coca-Cola Việt Nam hỗ trợ người thu gom rác thải phi chính thức tại Đà Nẵng

Mạng Lưới Người Thu Gom - một sáng kiến phi lợi nhuận do doanh nghiệp xã hội ReForm Plastic thực hiện tại Thành phố Đà Nẵng – đã đạt được những tiến triển đáng kể với sự hỗ trợ quan trọng từ Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam trong 6 tháng qua.

Coca-Cola Việt Nam hỗ trợ người thu gom rác thải phi chính thức tại Đà Nẵng

Dự án hợp tác này nhằm hỗ trợ các giải pháp cho ba lĩnh vực chính: mở rộng phạm vi tiếp cận của Mạng Lưới Người Thu Gom, cung cấp hỗ trợ và lợi ích thiết yếu cho các thành viên, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của những người thu gom rác phi chính thức trong xã hội.

Người lao động thu gom phế liệu tham gia chương trình tập huấn trang bị kỹ năng và kiến thức hành nghề thu gom rác thải của Mạng Lưới Người Thu Gom.

Dự án giữa Mạng Lưới Người Thu Gom và Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của cả hai bên trong việc hỗ trợ ngành thu gom rác phi chính thức tại Đà Nẵng. Nỗ lực chung này nhằm đảm bảo một tương lai tốt hơn cho những người thu gom phế liệu, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm môi trường trong toàn cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục